Wat is Google Bedrijfsfoto’s?

Google Bedrijfsfoto’s gebruikt dezelfde techniek als Google Street View. Bedrijven bieden bezoekers een interactieve tour met panoramische foto’s van 360 graden. De bezoekers bepalen zelf hun route en bepalen ook zelf waar ze naar willen kijken. Dat is de kracht ten opzichte van film: de bezoeker is ‘in control’ en wandelt zelf door het bedrijf. Deze virtuele tour kan de basis vormen van de beslissing om offline ook naar het betreffende bedrijf toe te gaan. Daarnaast biedt de dienst een serie van tien tot vijftien ‘gewone’ foto’s, gemaakt van interessante bedrijfsdetails.”panovi.nl

Waarom dit initiatief?

“Google Bedrijfsfoto’s is een logisch vervolg op Google’s Street View, dat uitsluitend virtuele tours buiten maakt. Google Bedrijfsfoto’s speelt in op de nieuwsgierigheid van mensen. Die willen graag zaken ontdekken, onderzoeken en ervaren.”

Hoe werkt Google Bedrijfsfoto’s?

“Bedrijven kunnen zich via Google Bedrijfsfoto’s presenteren door middel van een virtuele tour. Deze tour is automatisch gekoppeld aan andere Google-producten en deelname aan Google Bedrijfsfoto’s leidt daarnaast tot prominentere aanwezigheid in de zoekresultaten van Google. De tour verschijnt in de zoekresultaten als klikbaar thumbnail. Google’s virtuele tour kan ook worden gekoppeld aan andere social media en kan eveneens worden geïntegreerd in de website van de klant.”

Wat zijn de Facts?

“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat opvallende beelden onze aandacht trekken en zorgen dat we alles scherper en bewuster waarnemen. Het bekijken en navigeren door een interactieve virtuele tour gebeurt met deze gerichte aandacht. Tijdens dit proces ontvangen en selecteren we prikkels, waardoor bezoekers sterker bij het bedrijf, product of onderwerp betrokken raken. In de hersenen worden stofjes aangemaakt die positief ervaren betrokkenheid omzetten in een gemotiveerde vervolgactie. Een positief ervaren 360 graden panoramatour is hierdoor van invloed op de omzet van producten of diensten.

De reacties van mensen die het gezien hebben leveren voldoende bewijs om te concluderen dat dit in ons land een groot succes gaat worden. De kosten zijn vergelijkbaar met een advertentie in een dagblad, met het verschil dat de tour blijft staan zolang je wilt.”

Wie is er betrokken bij Google Bedrijfsfoto’s?

“Omdat er gebruik wordt gemaakt van speciale technieken werkt Google Bedrijfsfoto’s uitsluitend samen met zogeheten Trusted Photographers. Alleen deze gecertificeerde en door Google opgeleide fotografen mogen de beelden maken omdat zij werken volgens de standaarden en kwaliteitseisen van Google. Een Trusted Photographer is een zelfstandig ondernemer, werkend voor eigen rekening. Deze fotografen hebben geen juridische binding met Google. De fotografen sluiten een overeenkomst met de bedrijfseigenaar, waarin het eigendom van de afbeeldingen overgedragen wordt van de fotograaf aan de bedrijfseigenaar. In dezelfde overeenkomst stelt de bedrijfseigenaar de beelden in licentie ter gebruik aan Google.”

DETAILS VAN HET ONDERZOEK

“MET VIRTUELE RONDLEIDINGEN KUNT U DE INTERESSE IN BEDRIJFSVERMELDINGEN VERDUBBELEN

Mensen die een vermelding met een virtuele rondleiding zien, zijn twee keer zo vaakgeïnteresseerd in het boeken van een reservering. En potentiële klanten in de leeftijdscategorie 18-34 zijn 130% meer geneigd te boeken op basis van een rondleiding.”

”TWEE VAN DE DRIE MENSEN WILLEN MEER VIRTUELE RONDLEIDINGEN

Van de ondervraagden wil 67% meerbedrijfsvermeldingen met virtuele rondleidingen. Van de rest had 26% geen mening en gaf 7% aan dat meer virtuele rondleidingen niet nodig zijn.”

”GOOGLE IS NUMMER 1 VOOR LOKALE ZOEKOPDRACHTEN

62% van de mensen gebruikt Google om online te zoeken naar restaurants en hotels.”

”DETAILS VAN HET ONDERZOEK

In juli 2015 is door een onafhankelijk onderzoeksbureau een kwantitatief marktonderzoek uitgevoerd om erachter te komen welke invloed virtuele rondleidingen hebben op de toenemende interesse van consumenten in lokale bedrijven (met name in het boeken van een reservering voor een hotel of restaurant).

 • Er is een online onderzoek uitgevoerd onder consumenten die de afgelopen 30 dagen online hadden gezocht naar een restaurant of een hotel (op een willekeurig apparaat).
 • Tussen 21 juli en 2 augustus zijn reacties verzameld van 1201 respondenten.
 • Er waren verschillende versies gemaakt van een lokale bedrijfsvermelding (een voor een hotel, de andere voor een restaurant) met basisinformatie, foto’s en/of een virtuele rondleiding (voor elke versie werd dezelfde media-inhoud gebruikt).
 • Respondenten werd gevraagd één van de verschillende versies voor elk bedrijf te bekijken (in willekeurige volgorde). Elke respondent bekeek het volgende:
  • 1 hotelvermelding + 1 restaurantvermelding en
  • 1 vermelding met een virtuele rondleiding + 1 vermelding zonder een virtuele rondleiding

  Opmerking: de presentatie van de verschillende vermeldingen was gelijkmatig willekeurig en consequent.

 • Na het bekijken van elke vermelding moesten de respondenten hun interesse in het boeken van een reservering beoordelen.
 • De beoordelingen voor de verschillende vermeldingen (met of zonder rondleiding) werden bijeengevoegd om de invloed van virtuele rondleidingen op de interesse in het bedrijf te begrijpen.”

 

Neem Contact op voor meer informatie

Bron: Frank Watching en Google